Tentamen Elektromagnetisme II, 24 februari 1997, 9--12 uur.

 1. In een deeltje is een stroomverdeling .
  (a) Geef de formule voor het magnetische dipoolmoment van het deeltje en laat zien dat niet afhangt van de plaats van het deeltje.
  In bolcoördinaten is de stroomverdeling gegeven door
  , waarbij a en b constanten zijn.
  (b) Leid af dat de ladingsverdeling in het deeltje tijdsonafhankelijk is.
  (c) Bereken .

 2. De elektrostatische energie U van een ladingsverdeling is gegeven door de integraal

  waarbij de elektrische potentiaal is.
  (a) Leid hieruit af een formule voor U die uitsluitend het elektrische veld bevat (en dus niet en ).
  (b) Wat is U voor het geval van een homogeen geladen bol (straal a, totale lading Q)?

 3. In het college hebben we in de elektrodynamica gebruik gemaakt van de Lorentz-ijk. In deze opgave onderzoeken we een andere ijk, de zogenaamde Coulomb-ijk. De Coulomb-ijk luidt

  (a) Laat zien dat in de Coulomb-ijk de scalaire potentiaal voldoet aan de Poissonvergelijking

  (b) Wat is de algemene oplossing van deze vergelijking?
  (c) De potentiaal reageert instantaan op veranderingen in de ladingsdichtheid . Beargumenteer waarom hier geen sprake is van een schending van het principe van de relativiteitstheorie ``dat geen signaal zich sneller kan voortplanten dan met de lichtsnelheid''.

 4. (a) Geef de Liénard-Wiechert formules voor de elektromagnetische potentialen en en leg uit wat de gebruikte symbolen betekenen.


  Een puntlading q beweegt met constante snelheid v langs de x-as. Op tijdstip bevindt q zich in het punt .
  (b) Bereken in de oorsprong, door gebruik te maken van de Liénard-Wiechert formules.

 5. (a) Hoe transformeren de elektromagnetische potentialen en bij verandering van inertiaalstelsel?


  Een puntlading q beweegt met constante snelheid v langs de x-as. Op tijdstip bevindt q zich in het punt .
  (b) Bereken in de oorsprong, door gebruik te maken van deze transformatieregels.