Antwoord 2: Bedoeld is hier een extra effect, niet verklaard door de eindige snelheid die het licht er voor nodig heeft om de weg tussen de planeet Jupiter en de aarde af te leggen. Het treedt echter alleen op als men de tijd meet waarop Io samenvalt met de rand van Jupiter. Dit effect is van geometrische aard en wordt veroorzaakt doordat, vanuit de aarde bezien, de schaduwkegel van Jupiter een hoek maakt met de waarnemingsrichting. Deze hoek wordt uiteraard bepaald als de tophoek van de (voor de situatie waarbij het geometrische effect het grootste is) rechthoekige driehoek, met rechte zijden de verbindingslijn tussen de aarde en de zon en de verbindingslijn tussen de zon en Jupiter. De tophoek is uitgedrukt in radialen in goed benadering 1/5,2 (of preciezer $\arctan(1/5,2)$ - de fout is slechts 1,2%), omgerekend in graden is dit $180^o/(\pi5,2)\approx11^o$. Met de omlooptijd van Io van 1,77 dagen komt dit neer op $1,77\times 11/360$ dagen, dus ongeveer 1,3 uur.