Antwoord 22: $\underline{p}\cdot\underline{p}=m^2(v)c^2-m^2(v)\vec v\cdot
\vec v=m^2\gamma^2(v)(c^2-v^2)=m^2c^2$. Voor een foton geldt $\underline{p}\cdot
\underline{p}=\hbar^2(\omega^2/c^2-\vec k\cdot\vec k)=\hbar^2(k^2-\vec k\cdot
\vec k)=0$. Kennelijk is dus voor een foton $m^2c^2/\hbar^2=0$ en dus moet de rustmassa van het foton op nul gesteld worden.