15.
Een 12C kern bestaat uit 6 protonen en 6 neutronen. De massa van een 12C kern, op basis van de samenstellende delen is daarom $6 \times 
1,007825 + 6 \times 1,008665 = 12,0989 u$. De massa van een electron is $9,1 \times 10^{-31} kg = 5.5 10^{-4} u$. Voor de massa van een 12C atoom, op basis van de samenstellende delen is derhalve $12,0989 u + 
12 \times 0,00055 = 12,099 u$. De electronen dragen dus nauwelijks bij (de massaverhouding van electron en nucleon is ongeveer 1800). Het verschil met de werkelijke massa van een 12C atoom is $0,099 u = 1,6 \times 10^{-28} 
kg = 92 MeV/c^2$. Dit is de bindings energie. Een massa van een enkel electron is 0,511 MeV, deze hadden we dus niet mee hoeven nemen. De energieën t.g.v. electron-electron interactie en electron-kern interactie liggen in de orde van de eV, de bindingsenergie is dus nagenoeg geheel aan de nucleon-nucleon krachten toe te schrijven. (Ongeveer 8 MeV per nucleon).