2.
a.
De tijd t wordt afgeleid door te eisen dat voor de baan van het foton xf=ct en voor de rechterwand van de doos xr=L+vt geldt, zie de figuur. Deze gelijk stellen geeft t=L/(c-v), met v=-E/(Mc). (1,5 punt)
\begin{figure}
\vspace{2.5cm}
\hskip6cm
\special{psfile=doos.ps voffset=-170 hoffset=0 vscale=45.0 hscale=45.0}\end{figure}
b.
Deze situatie is volledig equivalent aan opg. 15 uit de syllabus (vervang linker- en rechterwand door de ruimteschepen). Doordat alles als één geheel beweegt ondergaan linker- en rechterwand dezelfde versnelling (in de vorm van een terugstoot). Zie verder de uitwerking van opg. 15. (1 punt)