Ph.D. students of P. Ehrenfest: 1918-1934

1918

J.M. Burgers (reminiscenses)
Het atoommodel van Rutherford-Bohr

1919

H.A. Kramers
Intensities of spectral lines

1919

J. Tresling (biographical info)
Deformaties en trillingen in het vaste lichaam bij afwijkingen van de wet van Hooke, ook in verband met de toestandsvergelijking

1922

D. Coster
Röntgenspectra en de atoomtheorie van Bohr

1927

G.E. Uhlenbeck (reminiscenses)
Over statistische methoden in de theorie der quanta

1927

S.A. Goudsmit (reminiscenses)
Atoommodel en structuur der spectra

1929

J. Tinbergen
Minimumproblemen in de natuurkunde en de economie

1930

A.J. Rutgers
Bijdrage tot de theorie der thermo-electriciteit in kristallen

1931

H.B.G. Casimir (reminiscenses)
Rotation of a rigid body in quantum mechanics

1931

R.L. Krans
Enige vraagstukken uit de golfmechanika der elektronen

1934

H.B.J. Florin
Die Methoden der Heavisideschen Operatorenrechnung
A.D. Fokker took over as promotor after Ehrenfest's death