previous year | home | next year

Colloquium Ehrenfestii in 1958

29 Jan

W. Heitler

The principle of detailed balance

5 Feb

P. Mazur

Beschouwingen over de geldigheid van de thermodynamica van irreversibele processen met behulp van de kinetische gastheorie

12 Feb

B.R.A. Nijboer (Utrecht)

Theorie van het inwendige veld van dipoolroosters

19 Feb

R. Kronig (Delft)

Nieuwe ontwikkelingen in de theorie van supergeleiding

26 Feb

W. Heitler

Electron-proton scattering according to meson theory

5 Mar

P. Penning (Eindhoven)

Het gedrag van koper en nikkel in germanium

12 Mar

P.B. Smith (Utrecht)

Resonant absorption of gamma radiation from (p,gamma)-reactions

19 Mar

B. Trumpy (Bergen, Noorwegen)

Cosmic rays and magnetic storms

23 Apr

Ph. Noziéres (Parijs)

Oscillations de plasma et énergie de corrélation d'un gaz d'electrons libres

14 May

C.F. Powell

Disintegration of very high energy and the technical methods employed

8 Oct

F.H. Spedding (Ames, Iowa)

Rare earth metals at low temperatures

29 Oct

S.A. Wouthuysen (Amsterdam)

Enige resultaten van de recente internationale conferentie aangaande hoge energie physica

5 Nov

B. Bölger (Leiden)

Masers

12 Nov

N.G. van Kampen (Utrecht)

Thermische fluctuaties in niet-lineaire systemen

19 Nov

F. van Iersel (Leiden)

Geluid in mengsels van 3He en 4He

26 Nov

C.M. Braams (Utrecht)

Thermo-nucleaire reacties

3 Dec

L.C. Biederharn (Kopenhagen)

A Semi-Classical View of Angular Correlations

10 Dec

Martin J. Klein (Leiden)

Some Considerations on the Third Law of Thermodynamics

previous year | home | next year