previous year | home | next year

Colloquium Ehrenfestii in 1962

10 Jan

G.S. Rushbrooke (Newcastle-upon-Tyne)

Recent theoretical work on dilute ferromagnetics

17 Jan

J.P. Hartnett (Newark, Delaware)

Mass Transfer Cooling

31 Jan

P.W. Kasteleyn (Amsterdam)

Statistiek van dimeren op een kristalrooster

7 Feb

S.A. Wouthuysen (Amsterdam)

Unitaire drie-dimensionale symmetrie in elementaire-deeltjes-fysica

14 Feb

Th.W. Ruygrok (Utrecht)

Semi-fenomenologische theorie van de antiferromagnetische keten

28 Feb

P. Penning (Eindhoven)

Anomale transmissie van röntgenstralen in perfecte en imperfecte kristallen

7 Mar

L. Rosenfeld (Leiden, Kopenhagen)

Nieuwe aspecten van de fenomenologie der kernkrachten

14 Mar

S.R. de Groot (Leiden)

Experimentele bevestiging van de "behouden vectorstroom"-theorie der zwakke wisselwerking

21 Mar

H. de Kluiver (Jutphaas)

Vorming van een plasma door inschieten van snelle ionen in een magnetische fles

28 Mar

J. Hilgevoord (Amsterdam)

Een behouden spintensor voor het Dirac-electron

4 Apr

H. Kramers (Delft)

De absorptiesnelheid van gassen in vloeistoffen met en zonder chemische reactie

18 Apr

R. Freyman (Parijs)

Etude des propriétés diélectriques des liquides organique congelés

23 May

J.M.J. van Leeuwen (Amsterdam)

Fasescheiding en supermobiliteit in mengsels van bosonen en fermionen bij lage temperaturen

24 Oct

S.R. de Groot (Leiden)

Reacties veroorzaakt door neutrino's van hoge energie en het bestaan van twee soorten neutrino's

31 Oct

G.A. Kluitenberg (Eindhoven)

De thermodynamica van elasticiteit en plasticiteit

7 Nov

M.E. Fisher (Londen)

The existence and properties of the classical free energy

21 Nov

A.J. Dekker

De rol van het Mössbauereffect in het onderzoek van de vaste stof

28 Nov

A.J.F. Siegert (Amsterdam, Evanston)

Some aspects of the problem of phase transitions

previous year | home | next year