previous year | home | next year

Colloquium Ehrenfestii in 1970

28 Jan

I. Oppenheim (MIT)

Generalized hydrodynamics

11 Feb

W. Snelleman (Utrecht)

Evenwichtsafwijkingen in hete gassen

18 Feb

C.A.A.J. Greebe (Eindhoven)

Enkele aspecten van de piëzo-electrische wisselwerking tussen acoustische golven en ladingsdragers in halfgeleiders

25 Feb

C.J. Schinkel (Amsterdam)

Over de ferromagnetische fase-overgang in het bandenmodel; experimenten aan Ni3Al en Ni3Ga.

4 Mar

J.Th.G. Overbeek (Utrecht)

Structuur, thermodynamica en fluctuatieverschijselen van zeepvliezen

11 Mar

H. van Dam (University of North Carolina/Utrecht)

Relativistische wisselwerking tussen een eindig aantal klassieke deeltjes. Is het impulsmoment behouden in de electrodynamica?

18 Mar

L. Onsager (Yale University/Leiden)

Protonic semiconductors

15 Apr

A.D. Buckingham (Cambridge)

Molecules in electric fields

14 Oct

Christoph Schmidt (CERN, Genève)

Strong interactions and duality

21 Oct

H.C. Meijer (Delft)

Enige aspecten van zwak ferromagnetisme

4 Nov

H. Postma (Groningen)

Splijtings experimenten met gerichte kernen

18 Nov

J. Vlieger (Leiden)

Over de afleiding van de integraalvergelijking voor de voortplanting van licht in diëlectrische kristallen

25 Nov

L.J. de Jongh (Amsterdam)

Twee-dimensionaal ferromagnetisme

2 Dec

M. Suzuki (Utrecht)

Dynamical aspects of critical phenomena theory (theory of critical slowing down)

9 Dec

L.G. Suttorp (Amsterdam)

Bewegingsvergelijkingen voor deeltjes met spin

16 Dec

S.R. Hartmann (Brussel)

Frequency shift in resonant systems

previous year | home | next year