Pieter Johannes Uylenbroek
(studied physics in Amsterdam with J.H. van Swinden; his 1622 Leiden PhD is on arabic geography, with the linguist H.A. Hamaker as advisor)
Pieter Leonard Rijke
De origine electricitatis Voltaicae
Leiden, 30 June 1836
Johannes Diderik van der Waals (Nobel prize 1910)
Over de continuiteit van den gas- en vloeistoftoestand
Leiden, 14 June 1873
Hendrik Antoon Lorentz (Nobel prize 1902)
Over de theorie der terugkaatsing en breking van het licht
Leiden, 11 December 1875
Philipp Abraham Kohnstamm
Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals
Amsterdam, 20 December 1901
Wilhelmus Hendrikus Keesom
Isothermen van mengsels van zuurstof en koolzuur
Amsterdam, 19 January 1904
Adriaan Daniël Fokker
Over Brown'sche bewegingen in het stralingsveld, en waarschijnlijkheids-beschouwingen in de stralingstheorie
Leiden, 24 October 1913
Antonius Mathias Johannes Friedrich Michels
Het nauwkeurig meten van isothermen
Amsterdam, 26 November 1924
Krijn Wijbren Taconis
Onderzoekingen betreffende de structuur van vaste stoffen en vloeistoffen bij zeer lage temperaturen
Leiden, 6 July 1938
Jan de Boer
Contribution to the theory of compressed gases
Amsterdam, 29 May 1940
Johannes Maria Jozef van Leeuwen
Diagram techniques in statistical mechanics
Amsterdam, 2 May 1962

What is a PhD family tree?

email address