Samuel König
(studied in Basel with the Bernoulli's, without receiving a PhD)
Antonius Brugmans
De phaenomeno
Franeker, 24 May 1749 (the Frisian university of Franeker no longer exists)
Johannes Theodorus Rossijn
De tonitru et fulmine ex nova electricitatis theoria deducendis
Franeker, 10 December 1762
Gerard Moll
Utrecht, 28 October 1815 (studied in Amsterdam with Jan Hendrik van Swinden; the PhD was awarded "honoris causa")
Richard van Rees
De celeritate soni per fluida elastica propagati
Utrecht, 17 December 1819
Rudolf Adriaan Mees
De trillingsrichting in het rechtlijnig gepolariseerde licht
Utrecht, 12 June 1867
Heike Kamerlingh Onnes (Nobel prize 1913)
Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde
Groningen, 10 July 1879
Wander Johannes de Haas
Metingen over de compressibiliteit van waterstof, in het bijzonder van waterstofdamp bij en beneden het kookpunt
Leiden, 11 July 1912
Pieter Zeeman (Nobel prize 1902)
Metingen over het verschijnsel van Kerr
Leiden, 18 January 1893
Cornelis Jacobus Gorter
Paramagnetische Eigenschaften von Salzen
Leiden, 1 March 1932
Sybren Ruurds de Groot
L'effet Soret: Diffusion thermique dans les phases condensées
Amsterdam, 19 September 1945
Joannes Joseph Maria Beenakker (my father)
De invloed van het Heliumisotoop met massa 3 op de eigenschappen van vloeibaar Helium II
Leiden, 12 May 1954
Nicolaas Bloembergen (Nobel prize 1981)
Nuclear Magnetic Relaxation
Leiden, 12 May 1948
Peter Mazur
Thermodynamique des phénomènes de transport dans l'Hélium II liquide
Utrecht, 28 May 1951
Hendrik van Houten
Experiments on non-equilibrium angular momentum polarizations in gases
Leiden, 6 December 1984
Carlo Willem Joannes Beenakker
On transport properties of concentrated suspensions
Leiden, 28 November 1984

What is a PhD family tree?

email address