Sinterklaasgedicht, door de docent voorgelezen bij
aanvang van het college op 5 december 2007.

Lieve Pierre,

Toen Piet door de schoorsteen van het Huygens keek,
werd hij van schrik helemaal bleek.
Wat die studenten van Pierre als huiswerk krijgen,
dat brengt zelfs de Sint tot zwijgen.

De Sint heeft echter ook gehoord,
en dit heeft hem zeer bekoord,
dat studenten zijn colleges erg waarderen.
En dat ze er ook veel van leren.

Daarom heeft Sint zijn Piet gevraagd
om een letter, die Pierre hopelijk behaagd.

Liefs, Sint en zijn Pieten.