Schedule of the Fall 2000 working group Field Theory.


Datechaptersproblems
5-91 - 21
12-93 - 42,3,7
18-95 - 6 (till p.22)4,5,6
26-96 (rest)10,11
10-107 - 813,14,15
17-109 - 1016,17
24-1011 - 1218,20,21
31-1013 - 1419,22,23
7-111524,25,26
14-1116-178,9,12
21-111827,28,29
28-1119 - 2030,31,32
5-122133,34,36
12-122235,37,40
19-12--38,39

Teaching Assistant Robert van Gulik.

Participating students: Mark Okker de Kok, Bernard Meulenbroek, Meindert van der Meulen (Delft) and Uri Shimron.