Titels are linked to a scan of the thesis, names are linked to photographs scanned from the Liber Amicorum for H.G. van de Sande Bakhuyzen (1908).

Read a letter from Lorentz to this astronomer.

Ph.D. students of H.A. Lorentz: 1881-1921

1881

E.A.O. Was
Het beginsel van Doppler in de geluidsleer

1882

A.C. van Rijn van Alkemade
Over de elliptische polarisatie bij de terugkaatsing van het licht door doorschijnende middenstoffen

1883

M.J.H. Houba
Over de stroming van vloeistoffen door buizen

1883

W. van Loghem
Theorie der terugkaatsing van het licht door magneten

1887

P.C.F. Frowein
Dissociatie van kristalwaterhoudende zouten

1887

J.E. Couvée
Eenige beschouwingen over de voortplanting van golfstelsels

1897

H. van der Kamp
Ponderomotorische krachten in het electromagnetische veld

1897

E.J. Evers
Over de kracht, die een vloeistofstroom in sommige gevallen loodrecht op zijne richting op een medegesleept lichaam uitoefent

1897

H.C. Los
De voorplantingssnelheid van het geluid in dampen

1900

D.R. Thierry
Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

1902

D.P.A. Verrijp
Het interferentievlak bij de ringen van Newton en bij eenige andere verschijnselen

1903

J.A. Vollgraff
Electromagnetische draaiingen en unipolaire inductie

1904

P.G. Tiddens
Beschouwingen over den loop der lichtstralen en de beeldvorming in optische stelsels

1905

H. Bremekamp
Beschouwingen over de lichtvoortplanting in dispergerende middenstoffen

1906

A. Winter
Bijdrage tot de ionentheorie

1907

H.B.A. Bockwinkel
Van de stralingsverschijnselen in bewogen stelsels

1908

L.S. Ornstein
Toepassing der statistische mechanica van Gibbs op moleculair-theoretische vraagstukken

1912

J. Reudler
Over de zwarte straling in ruimten van verschillenden vorm

1912

G.L. de Haas-Lorentz
Over de theorie van de Brown'schen beweging en daarmede verwante verschijnselen

1913

A.D. Fokker (reminiscenses)
Over Brown'schen bewegingen in het stralingsveld, en waarschijnlijkheidsbeschouwingen in de stralingstheorie

1916

J. Droste (biography)
Het zwaartekrachtsveld van een of meer lichamen volgens de theorie van Einstein

1918

E.D. Bruins
Vraagstukken uit de theorie van het magnetisme

1919

H.J. van Leeuwen (biography)
Vraagstukken uit de electronentheorie van het magnetisme

1919

J. van Slingelandt
Fluctuaties bij electrische en optische verschijnselen

1921

W. van den Berg
Vraagstukken uit Einstein's gravitatietheorie

1921

W.H. van de Sande Bakhuyzen
Het warmte-theorema van Nernst
The chemist F.A.H. Schreinemakers was the official promotor.