previous year | home | next year

Colloquium Ehrenfestii in 1953

11 Nov

J.O. Hirschfelder (Madison, Wisconsin)

Equations of state of gases and liquids

18 Nov

P. Mazur

Nieuwe afleiding van de Maxwell-vergelijkingen uit de electronentheorie

25 Nov

C.C. Vlam

Structuur van emissiebanden van phosphoren

2 Dec

P. Winkel

Metingen over de kritische snelheid in He II

previous year | home | next year