previous year | home | next year

Colloquium Ehrenfestii in 1954

10 Feb

R. van Wageningen

Polarisatieverschijnselen bij kernreacties

17 Feb

S.A. ten Seldam

Inwendige kinetische energie en polariseerbaarheid van samengedrukte moleculen

24 Feb

P.M. Endt

Energieniveaux van lichte kernen

3 Mar

R. Bouchez (Parijs)

Freinage interne et ionisation atomique accompagnant la radioactivité bèta

10 Mar

A. Kastler (Parijs)

Méthodes optiques de la résonance magnétique

17 Mar

J.J. Hermans

Statistiek van ketenmoleculen

31 Mar

N.J. Trappeniers

Statistische thermodynamica van mengsels

5 May

L.I. Schiff (Stanford University)

Recent work at Stanford on nuclear scattering of fast electrons

12 May

H.B.G. Casimir

Het thermisch gedrag der materie bij zeer lage temperaturen (Nernst theorema)

19 May

I. Talmi

Coulomb energy of nuclei

26 May

C. de Jager

Convectie en turbulentie in de zonneatmosfeer

20 Oct

H.J. Groenewold

Het meetproces in de quantummechanica

27 Oct

C.J. Gorter

Paramagnetische relaxatie bij de temperatuur van vloeibaar helium

3 Nov

J.J.M. Beenakker

Vloeibare mengsels van 3He en 4He

24 Nov

M. Bloom

Spin echos in nuclear quadrupole resonance

1 Dec

R. Mertens

Veelvoudige verstrooiing van niet-geladen en geladen deeltjes

previous year | home | next year