De werkcolleges zijn op Twee van de vier opgaven moeten telkens worden ingeleverd op het werkcollege van de keer daarop. De vet gedrukte opgave is verplicht, van de overige drie moet men er een kiezen. Voor de laatste twee geldt als inleverdatum 13 februari 2008, 11h15. Voor het werkcollege zijn de opgaven in het engels vertaald. Ex. 1 t/m 8 en de Mott doorsnede zijn hier te vinden. Mott telt voor 1 punt (inleverdatum mag bij uitzondering 9 januari zijn), en de anderen te samen voor 4 punten. Op het tentamen kan men dan de resterende 5 punten behalen.

De leider van het werkcollege is Kepa Sousa (IL 258) en om de opgaven na te kijken wordt Engels gebruikt.

Om maximaal profijt te hebben van het werkcollege is het wel van belang dat U voor die tijd even de opgaven doorneemt, om te weten welke de meeste tijd vragen en waar U hints nodig denkt te hebben.